neaki

Khuda ki mohabbat fanah kaun karega
Sabhi neak ban gaye to gunah kaun karega.